HMK Z980 Vochtmeter

HMK Z980
 

 

Met de vochtmeter is een snelle, storingsvrije meting van het vochtgehalte van het object mogelijk. Door de moderne impedantietechniek heeft de gebruiker de mogelijkheid het restvochtgehalte bepalen op een manier die sterk lijkt op de CM-methode, zonder het te meten oppervlak te beschadigen. Het elektronische meetapparaat heeft aan de onderkant parallelle elektroden die laagfrequentie signalen door de ondergrond sturen. Vervolgens wordt de capacitieve weerstand gemeten, die al naar gelang het resterend vochtgehalte hoger of lager ligt. Dan wordt het resultaat direct omgerekend naar het percentage % H2O en vervolgens naar het analoge weergave-instrument doorgestuurd. De laagfrequente signalen meten niet alleen aan het oppervlak van de steen, maar ook in de diepte. Hoe vochtiger de steen is, des te dieper dringen de signalen erin binnen.
De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 0,5% H2O. Het apparaat is in vergelijking met gravimetrische vochtgehaltebepaling zo geijkt, dat er altijd meer dan ca. 0,2% H2O meer wordt weergegeven dan werkelijk nog aanwezig is. De gebruiker kan dan ook altijd zeker zijn van zijn zaak.

Wij zijn bereikbaar:

Torenlaan 10-A
2215 RW Voorhout
Tel: 0252 - 22 02 22

Download Pdf-Reader

Pdf-Reader

HMK-Worldwide